Unikum - IUP på webben

Unikum

I Kungsbacka använder vi det digitala verktyget Unikum för elevernas individuella utvecklingsplaner , IUP, och skriftliga omdömen. Unikum följer Skolverkets allmänna råd för IUP och uppfyller regeringens krav på skriftliga omdömen. Elever, föräldrar och lärare skolledare når lätt IUP när och var de vill.

För de föräldrar som inte har tillgång till dator finns möjlighet att få all information på papper.

Via länkarna i högerspalten hittar du mer information om Unikum i Kungsbacka och annat material som kan vara till hjälp för både elever, lärare och vårdnadshavare.
Om du klickar på bilden nedan så kommer du till en informationsfilm om Unikum.

Individuell utvecklingsplan

Arbetet med den individuella utvecklingsplanen innehåller en mängd kommunikation mellan elever, lärare och föräldrar. Jämfört med att hantera processen med papper så når vi flera typer av nytta med IUP via Internet:

  • Ökad delaktighet från elever och föräldrar
  • Enklare koppling till nationella mål
  • Röd tråd från förskola till gymnasium
  • Spara tid från administration för lärare
  • Underlättar för skolan att ge information till föräldrarna

Innehåller skriftliga omdömen

Alla elever i skolan har en individuell utvecklingsplan, IUP med bland annat en framåtsyftande planering där läraren, eleven och föräldrarna tillsammans sätter upp mål för elevens lärande. IUP innehåller även lärarnas skriftliga omdömen om eleven i alla ämnen.

Den individuella utvecklingsplanen ska

  • grunda sig på den bedömning av elevens lärande och resultat som redovisats vid utvecklingssamtalet
  • ge eleven ökat inflytande och ansvar över sitt lärande
  • konkret beskriva vilka insatser skolan ska göra för att eleven ska utvecklas i riktning mot skolans mål.

Vill du veta mer kontakta

Utvecklingsledare Lars Clemensson
Telefon: 0300-83 40 23
E-post: lars.clemensson@kungsbacka.se

Denna sida uppdaterades senast 2013-05-11
Ansvarig för sidan: Lars Clemensson

Sidan uppdaterad: 2013-05-11