Välkommen till Kapareskolan

Senaste nytt

  • Snatteri på skoltid

    Österströms har tagit kontakt med Kapareskolan utifrån att det under hösten förekommit och tyvärr fortfarande förekommer en del snatterier av ungdomar dagtid på affären. Läs mer i bilagan till höger.

  • Enkät till elever i årskurs 8

    Kungsbacka kommun vill bli bättre på att ta tillvara ungdomarnas intressen och
    behov när vi fattar beslut i frågor som rör ungdomar. I början av november får därför alla elever i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet en enkät hem i brevlådan.

Sidan uppdaterad: 2014-12-15